Ako podať námietky

Postup pri podávaní námietok

Postup pri uplatňovaní revíznych postupov zo strany orgánov štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZVO“)

Postup pri podávaní námietok zo strany orgánov štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

Vzorový formulár pre podávanie námietok

Formulár slúži výlučne ako vzorový formulár pre podanie námietok v listinnej podobe zmysle § 138 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Odkazy na dokument DOCX formáte:

Vzorový formulár pre podávanie námietok (docx, 21 kB)

Formulár slúži výlučne ako vzorový formulár pre podanie námietok v listinnej podobev zmysle § 170 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Odkazy na dokumenty v DOCX formáte:

Vzorový formulár pre podávanie námietok (docx, 32 kB)